Baskılı kağıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren DETAY OFSET, müşteri şartlarına en uygun ve yüksek kalitede üretim gerçekleştirerek en kaliteli ürünleri sunmayı temel ilke edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda;

  • Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürün kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
  • Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
  • Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak,
  • Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı görev edinmek ve sektörde öncü bir işletme olmak,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
  • Çevre Yönetim Sisteminin gerektirdiği şartlar ile müşteri şartları ve yasal şartların gerektirdiği tüm koşulları sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların çevresel etkisini en aza indirgeyerek bertarafını sağlamak ve çevremizi korumak,
  • Faaliyetlerini yürütürken kaynakları etkin ve planlı kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,

Şirketimizin Kalite ve Çevre Politikasıdır.

POL.01/ 07.02.2022 / R.00

Teklif Formu